sandras pets paradise       
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Mijn Account  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
CategorieŽn
Cadeau artikelen->
Hamsters->
Honden->
Katten->
Konijnen->
Papegaaien->
Vissen->
Vogels->
Winkelwagen meer
0 voorwerpen
Snel Zoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het product te vinden.
Geavanceerd Zoeken
Fabrikanten
Informatie
Over Ons
Verzend Info
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden
Contact
Talen
dutch english
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sandra's Pets Paradise.nl ( verder te noemen Sandra's Pets Paradise) en op alle met u (afnemers van produkten van Sandra's Pets Paradise) gesloten overeenkomsten.
1.2 Sandra's Pets Paradise is als volgt te bereiken:

E-mail: 24 uur per dag via email sandrasp@sandraspetsparadise.nl

Sandra's Pets Paradise is gevestigd op: Beerninkweg 28, 7104 BM te Winterswijk-Meddo en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 08122935.

2 Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen via de internetsite worden geplaatst.

2.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Sandra's Pets Paradise heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sandra's Pets Paradise uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3 Prijzen

3.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Sandra's Pets Paradise vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Sandra's Pets Paradise bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn in Euros, inclusief BTW en kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

3.4 Sandra's Pets Paradise is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

3.5 Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Afbeeldingen en omschrijvingen van produkten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

4 Levering

4.1 Aflevering door Sandra's Pets Paradise vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Al onze leveringen worden bezorgd door TPG-Post. Bent u niet thuis, geen probleem. Het pakket kan daarna nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Indien de bestelling niet door u wordt afgehaald op het postkantoor, worden de zending retour gezonden aan Sandra's Pets Paradise. U ontvangt hierna echter wel een factuur voor de door ons gemaakte verzendkosten.
Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

4.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Sandra's Pets Paradise besteedt de verzendingen uit aan TPG-Post. Derhalve is Sandra's Pets Paradise niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde produkten.

4.3 Sandra's Pets Paradise levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. Wij proberen een levertijd van 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling aan te houden. Indien produkten niet voorradig zijn kan het langer duren. Overschrijding van enige levertiermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenming het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehaald door welke omstandigheden dan ook zal de verkoper de consument hiervan tijdig op de hoogte stellen.Op dat moment kunnen beide partijen een nieuwe levertijd overeenkomen of de overeenkomst ontbinden.

4.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Sandra's Pets Paradise in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
4.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5 Betaling

5.1 U kunt op 2 manieren betalen:
- U betaalt vooruit. Het totaalbedrag kunt u overmaken op onze Postbankrekening: 42.49.883 t.n.v. Sandras Pets Paradise te Eibergen. U dient bij betaling het bestelnummer en factuurnummer te vermelden.
- Via iDEAL, hiervoor word 1,00 euro betalingstoeslag gerekend. iDEAL is alleen mogelijk binnen Nederland.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

7 Retourrecht

7.1 U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van uw bestelling de levering te annuleren.  Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht. Ook rembours zonder voorgaand overleg wordt geweigerd. Artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd retour gezonden te worden.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Sandra's Pets Paradise u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door Sandra's Pets Paradise afgeleverde artikelen niet binnen de zichttermijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten: boeken, videos, CD-ROMS, fluiten en verzorgingsprodukten incl. anti-vlooien en tekenmiddelen.

7.5 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8 Garantie

8.1 Sandra's Pets Paradise garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering.Indien gewenst kan Sandra's Pets Paradise de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren De verzendkosten voor het sturen van een nieuw/gerepareerd artikel worden alleen vergoed door Sandra's Pets Paradise als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijke voor defecten onstaan tijdens het vervoer.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij Sandra's Pets Paradise worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de faktuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Sandra's Pets Paradise het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Sandra's Pets Paradise), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Sandra's Pets Paradise niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Sandra's Pets Paradise met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 Sandra's Pets Paradise is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de produkten.

9.3 Sandra's Pets Paradise kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van uw dier ten gevolge van het gebruik van de produkten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik. Bij het gebruik van het produkt dient de handleiding in acht te worden genomen. Bij twijfel over de gezondheidstoestand en capaciteiten / conditie van uw dier dient u uw dierenarts te raadplegen. De op de website genoemde gewichten / maten / aanbevelingen, zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent. De aansprakelijkheid van Sandra's Pets Paradise is altijd beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10 Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Sandra's Pets Paradise is gevestigd bevoegd, tenzij Sandra's Pets Paradise voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.


Ga verder

Copyright © 2002 osCommerce
Powered by osCommerce